Forside  

PCN - Pro Communicatio Nordica

PCN er et nordisk netværk af professionelle, der arbejder med tilbud til funktionshæmmede døve og døvblinde.

Mål

 • At udvikle samarbejdet mellem de nordiske lande
 • At fremme funktionshæmmede døve og døvblinde børn, unge og voksnes muligheder til støtte, uddannelse, sprog, arbejde og kultur
 • At medvirke til og støtte kultur- og udviklingsaktiviteter i bred forstand for målgruppen, deres pårørende og personale
 • At fremme dokumentationsarbejde og videnskabelig forskning for målgruppen
 • At støtte og udveksle forskningsprojekter og etablere et kollegialt kontaktnet

Fokus

Inden for de nærmeste år er PCN’s fokus først og fremmest på følgende elementer:

 • koordinering og udveksling af faglig erfaring og viden
 • udvikling af sociale og kulturelle arrrangementer
 • strategisk udvikling af samfundsservice til døve og døvblinde i de nordiske lande

PCN afholder fagkonferencer for professionelle samt en nordisk kulturfestival hvert andet år for døve med yderligere funktionsnedsættelse. Konferencerne og festivallen er åbne for alle - ikke kun medlemmerne af PCN.

 


Støtte til udviklingsarbejde

PCN har etableret et helt nyt stipendium for at stimulere til udviklingsarbejde på vore fagområder. Ansøgningsfrist er den 1. maj og den 1. november.

Læs mere om stipendiet her (pdf)

Download ansøgningsskema her (pdf)

 


Kommende begivenheder

Til sommer afholdes kulturfestival i Sverige. Du kan læse mere om festivalen og tilmelde dig her.

PCN's Facebookside kan du desuden læse mere om begivenheder m.m.

Nogle af PCN's medlemsorganisationer afholder egne kurser, som kan være af interesse for fagfeltet.

Se Signos kurser

Se CFD's kurser

Se SPSM's kurser

Se Center for Døvblindhed og Høretabs kurser

 


Styret

PCN har et styre bestående af otte medlemmer:

 • Lars Søbye, Center for Døvblindhed og Høretab, Danmark
 • Bruno Madsen, CFD, Danmark 
 • Knut-Rune Saltnes, Signo, Norge
 • Ken Davidsen, Signo, Norge
 • Vacant, Mo Gård, Sverige (formand)
 • Susanne Carlsson, Mo Gård, Sverige (sekretær)
 • Pia-Lotta Sahlstrøm, Specialpedagogiske Skolmyndigheten (SPSM), Sverige
 • Berglind Stefansdottir, Døves Nordiske Råd

Stiftelsen PCN benytter sig udelukkende af frivillig arbejdskraft og har ingen ansatte. 


Organisationsdiagram

 

 

 

temp0040_th_nw   temp0040_th_ne

Kontakt

PCN kan kontaktes via sekretær Knut-Rune Saltnes:
knut.saltnes@signo.no


Medlemmer af PCN

Signo, Norge

Mo Gård, Sverige

SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), Sverige

Center for Døvblindhed og Høretab, Danmark*

CFD, Danmark

Dövas Servicestiftelse, Finland (hvilende medlem)

*Repræsentant for de lands- og landsdelsdækkende tilbud for børn, unge og voksne med høretab og medfødt døvblindhed  

temp0040_th_sw   temp0040_th_se